Projelerimiz

500 Başarılı ve İhtiyaç Sahibi Öğrencinin Dershane Masraflarının Karşılanması

DershaneMaddi yetersizliklerden dolayı SBS , YGS ve LYS  sınavlarına hazırlanamayan başarılı öğrencilerimizin dershanelerde bu sınavlara daha iyi hazırlanmaları için üç yıldır tüm dershane masrafları ile beraber ihtiyaç duyan öğrencilerimizin kırtasiye, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır.  İimizin özellikle SBS de Türkiye’deki ilk on il içinde yer almasını il başarısının artmasını öğrencilerimizin de bireysel olarak gelişmesine, daha iyi okullarda okumasına amaçlamış ve bu hedeflerimize ulaşmanın vakıf olarak gururunu yaşamaktayız.